ภาษา :

6177451617745161774516177451617745161774516177451
วันนี้ 1958
เมื่อวานนี้ 3818
เดือนนี้ 1958
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6177451
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 13
สมาชิก 0
IP : 107.22.14.254
01 กรกฎาคม 2558

เกษตรเดินหน้าผลิต"ครูยาง" จี้สกย.เร่งเครื่องตั้งเป้า4ปี1.2หมื่นคนช่วยพัฒนาชาวสวนรุ่นใหม่

ย้อนกลับ

                นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงเกษตรฯจึงให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการทำสวนยางอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกร โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เดินหน้าโครงการครูยาง เพื่อพัฒนาชาวสวนยางให้มีศักยภาพเป็น "ครูยาง" ที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสวนยางที่ครบวงจรอย่างถูกวิธี และก้าวหน้าจนถึงระดับที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องให้แก่ชาวสวนยางรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทางที่ให้ชาวสวนยางดูแลกันเองในฐานะของครูยาง โดยข้อกำหนดการเข้าร่วมโครงการจะคัดเลือกชาวสวนยาง หรือผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับยางพารา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการที่จะพัฒนาการปลูกยางได้ต่อไป เข้ารับการฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ สกย. 

 นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับเป้าหมายของโครงการครูยาง ตั้งเป้าไว้ในปีนี้ 1,200 คน และภายใน 4 ปี นับจากนี้ จะมีครูยางทั่วประเทศ จำนวน 12,000 คน ซึ่งเพียงพอดูแลให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยถึง 1,200,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดย สกย. ยังได้เตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นพี่เลี้ยงครูยาง หรือที่เรียกว่า วิทยากรครูยาง จำนวน 120 คน เพื่อทำงานร่วมกันกับครูยาง ดังนั้น ครูยางจึงไม่เพียงผู้รอบรู้ด้านยางพาราเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของกระทรวงฯ ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำสวนยางให้กับเกษตรกรชาวสวนยางรายอื่น ตลอดจนเป็นตัวแทนของเกษตรกรชาวสวนยางในการแก้ปัญหาการประกอบอาชีพสวนยางอีกด้วย

 

 

ที่มา  แนวหน้า  6 กรกฏาคม 2553