ภาษา :

6189753618975361897536189753618975361897536189753
วันนี้ 1572
เมื่อวานนี้ 3585
เดือนนี้ 14260
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6189753
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 115
สมาชิก 0
IP : 54.161.110.186
05 กรกฎาคม 2558

ต้นข้าวหอมมะลิอินทรีย์\"ทุ่งหมาหิว\"สศข.11เร่งยกร่างแผนงาน5ปีเพิ่มรายได้ชาวนาเมืองอุบลบฯ

ย้อนกลับ

สศข.11 ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ฯ “ทุ่งหมาหิว” จ.อุบลราชธานี พร้อมดันแผน 5 ปีสู่ต้นแบบพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

นายฉัตรชัย เต้าทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 11 อุบลราชธานี (สศข.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงโครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพเพื่อการส่งออกและพืชหลังนาในเขตทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี ว่า ขณะนี้ได้มีการยกร่างการดำเนินโครงการฯ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2562) เพื่อให้เกษตรกรอยู่ดี กินดี สังคมดีตั้งเป้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 คือ จากเดิม 35,000 บาท/ราย/ปี เพิ่มเป็น 42,000 บาท/ราย/ปีและเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 100,000 ไร่ ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่ในการพัฒนาทุ่งหมาหิวครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำเภอตาลสุม อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก๊ก รวมพื้นที่การเกษตรโดยประมาณ 572,508 ไร่ และพื้นที่ทำนา 456,968 ไร่

สำหรับกิจกรรมของโครงการฯ มีกิจกรรมที่จะดำเนินการส่งเสริมพร้อมเป้าหมาย คือผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีพื้นที่เพาะปลูก 1 แสนไร่ มูลค่าเพิ่ม 200 ล้านบาท ปลานิล พื้นที่ 5 พันไร่ มูลค่าเพิ่ม 100 ล้านบาทพืชหลังนา พื้นที่ 5 หมื่นไร่ มูลค่าเพิ่ม 299.75 ล้านบาท มันสำปะหลังพื้นที่ 1 หมื่นไร่ มูลค่าเพิ่ม 37.5 ล้านบาท และอ้อยพื้นที่ 1 หมื่นไร่มูลค่าเพิ่ม 31.25 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อนำไปสู่การปฏิบัติแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายจะส่งให้ภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรว,ภาคการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นทั้งนี้ เชื่อว่าโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นวงกว้างและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะของจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดีซึ่ง สศข.11จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดประชาคมเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ เพื่อสำรวจความต้องการของเกษตรกร และความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการจัดทำพิมพ์เขียว (BLUEPRINT) พัฒนาพื้นที่ทุ่งหมาหิวต่อไป