ภาษา :

6177639617763961776396177639617763961776396177639
วันนี้ 2146
เมื่อวานนี้ 3818
เดือนนี้ 2146
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6177639
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 14
สมาชิก 0
IP : 54.81.17.43
01 กรกฎาคม 2558

มกอช.หนุนรับรอง...สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ย้อนกลับ

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า ปี 2555 นี้ มกอช.จึงมีแผนขยายขอบข่ายเปิดให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดย มกอช.จะลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อร่วมบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ในการให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรองด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในผลการรับรองมาตรฐานสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนหลายชนิด ซึ่งมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมอยู่ด้วย อาทิ ส้มโอนครชัยศรี ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท สับปะรดศรีราชา สับปะรดภูเก็ต สับปะรดนางแล สับปะรดภูแลเชียงราย ชมพู่เพชร มะขามหวานเพชรบูรณ์ กล้วยหินบันนังสตา ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ไข่เค็มไชยา หมูย่างเมืองตรัง หอยนางรมสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้  ยังมีสินค้าทำด้วยมือ (Handmade) ด้วย เช่น ร่มบ่อสร้าง เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ศิลาดลเชียงใหม่  ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ผ้าไหมยกดอกลำพูน  ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เครื่องจักสานพนัสนิคม เป็นต้น.