ภาษา :

6047413604741360474136047413604741360474136047413
วันนี้ 2355
เมื่อวานนี้ 4382
เดือนนี้ 92306
เดือนที่แล้ว 110151
รวมทุกวัน 6047413
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 29
สมาชิก 0
IP : 54.87.117.4
29 พฤษภาคม 2558

\"หม่อนไหม\"เปิดเวที ระดมสมองวางแผน พัฒนาการผลิตพันธุ์ แจกเกษตรกร-ปชช.

ย้อนกลับ

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดี กรมหม่อนไหม เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ \"แผนปฏิบัติงานผลิตพันธุ์หม่อนไหม ประจำปี 2555\" ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ว่า กรมหม่อนไหมมีภารกิจสำคัญประการ หนึ่งคือ การผลิตพันธุ์หม่อนไหม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมบริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจำเป็น ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ด้านการผลิต การบริการ และการจำหน่าย จ่ายแจกพันธุ์ไหมและไข่ไหมทั้งระบบ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมหม่อนไหม จัดให้มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ \"แผนปฏิบัติงานผลิตพันธุ์หม่อนไหมประจำปี 2555\" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการผลิตพันธุ์หม่อนไหมและไข่ไหมได้รับทราบและเข้าใจแผนปฏิบัติงานผลิตพันธุ์หม่อนไหมประจำปี 2555 อย่างชัดเจน 

\"\" ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 กรมหม่อนไหมวางแผนจะดำเนินการผลิตพันธุ์หม่อน โดยแบ่งเป็น กิ่งชำหม่อน จำนวน 1,400,000 ต้น หม่อนชำถุง จำนวน 200,000 ถุง และมีแผนผลิตไข่ไหม จำนวน 117,450 แผ่น ซึ่งผลจากการสัมมนาคาดว่าจะทำให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้สามารถผลิตพันธุ์หม่อนไหม และไข่ไหมที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การผลิตพันธุ์หม่อนและไหมต่อไป