ภาษา :

6173601617360161736016173601617360161736016173601
วันนี้ 1926
เมื่อวานนี้ 4223
เดือนนี้ 116965
เดือนที่แล้ว 101529
รวมทุกวัน 6173601
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 25
สมาชิก 0
IP : 54.196.7.101
30 มิถุนายน 2558

ลดทุนผลิตข้าวรับอาฟตา

ย้อนกลับ

นายชวพฤฒ อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก (สศข.2) เปิดเผยว่า สศข. 2 ได้ร่วมโครงการ รณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) โดยจะคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนต้นแบบและเลือกเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิตข้าว มีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และสาธิตการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

\"\" ทั้งนี้ จากการที่ สศข.2 ลงพื้นที่สำรวจผลการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ชุมชนต้นแบบหมู่ที่ 3 บ้านดงมัน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรในชุมชน นิยมทำนาหว่านน้ำตม 97% และพันธุ์ข้าวที่ใช้มากที่สุด คือ พันธุ์ปทุมธานี 61% รองลงมา คือ พันธุ์สุพรรณบุรี 24% และผลจากการดำเนินโครงการหมู่บ้าน ต้นแบบฯ โดยใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนภายใต้โครงการ ดังกล่าว ทั้งการลดเมล็ดพันธุ์ การลดใช้สารเคมีโดยการใช้สารชีวะภัณฑ์ การลดปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามการวิเคราะห์ดิน การใช้อัตราตามคำแนะนำและใส่ปุ๋ยช่วงเวลาที่เหมาะสม การลดแรงงาน และการเพิ่มศักยภาพการให้ผลผลิต โดยให้เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าว กข 31 เปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรทั่วไป พบว่าให้ผลผลิต ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ได้ร้อยละ 18 และ ช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อตันได้ร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงทั่วไป และพบว่า แปลงที่ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตมีกำไรเหนือต้นทุน คิดเป็นร้อยละ 194 ส่วนแปลงเกษตรกรทั่วไปมีกำไรเหนือต้นทุนที่ร้อยละ 144