ภาษา :

6176682617668261766826176682617668261766826176682
วันนี้ 1189
เมื่อวานนี้ 3818
เดือนนี้ 1189
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6176682
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 13
สมาชิก 0
IP : 54.81.17.43
01 กรกฎาคม 2558

01 กรกฎาคม 2558

ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด

สำหรับการประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นั้น ถือเป็นรากแก้วที่สหกรณ์ใช้ในการสื่อสารสองทางกับสมาชิก เพื่อให้ทราบความจำเป็นพื้นฐานในเรื่องต่างๆ และถูกสนองความต้องการภายใต้การบริหารจัดการของสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกระตุ้นให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ในการมาร่วมประชุมกลุ่ม และได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม ตัวอย่างเช่น สมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยธรรมชาติตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด เมื่อสมาชิกและคู่สมรสเจ็บป่...

อ่านต่อ

01 ก.ค. 58 จัดงาน‘ภูมิปัญญาไทยเกษตร’...
01 ก.ค. 58 รายงานพิเศษ : หนุนสหกรณ์แม่สอดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้...
30 มิ.ย. 58 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100%...
30 มิ.ย. 58 กระหล่ำปลี - เรื่องน่ารู้...
30 มิ.ย. 58 แจงสี่เบี้ย : กรมพัฒนาที่ดินกับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (7)...

 • สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด
  จ. อุตรดิตถ์
  สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จ. อุตรดิตถ์
 • สหกรณ์การเกษตรกำเนินสะดวก จำกัด
  จ. ราชบุรี
  สหกรณ์การเกษตรกำเนินสะดวก จำกัด จ. ราชบุรี

 • จ. กรุงเทพมหานคร
   จ. กรุงเทพมหานคร
 • สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรีจำกัด
  จ. สุรินทร์
  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรีจำกัด จ. สุรินทร์

 • จ. มุกดาหาร
   จ. มุกดาหาร
 • สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด
  จ. น่าน
  สหกรณ์การเกษตรแม่จริม จำกัด จ. น่าน


 

สหกรณ์ยอดเยี่ยมและมีผู้เข้่าชมมากที่สุด

 1. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 2. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาภินันท์
 3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
 4. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด
 5. กลุ่มอัญมณีพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน์
 6. สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด
 7. สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด
 8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จำกัด
 9. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด
 10. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด