ภาษา :

6185122618512261851226185122618512261851226185122
วันนี้ 526
เมื่อวานนี้ 3605
เดือนนี้ 9629
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6185122
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 20
สมาชิก 0
IP : 54.146.59.202
04 กรกฎาคม 2558

ย้อนกลับ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นบริการ บริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตราฐาน ดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของสมาชิก

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงไก่ไข่กันมาก โดยเฉพาะตำบลเทพราช มีการเลี้ยงไก่ไข่กันมาประมาณ 20 กว่าปีมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปี 2526 - 2527 ได้เกิดเหตุวิกฤตการณ์น้ำท่วมกรุงเทพปี 2526 เศรษฐกิจในปี 2527 เกิดการซบเซาเนื่องมาจากรัฐบาลลดค่าเงินบาท ราคาไข่ถูกกว่าราคาทุนราคาต่ำสุดถึงราคาฟองละ 80 สตางค์ถึงแม้ราคาอาหารจะไม่แพงเหมือนปัจจุบันนี้แต่ถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ในที่สุดจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่หรือเรียกว่า ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประเวศเทพราช ผู้นำของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยกำนันมาโนช ชูทับทิม วัตถุประสงค์หลักในการรวมกลุ่มกันครั้งนี้เพื่อรวมกันซื้อและรวมกันขายและเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในการรวมตัวกันครั้งแรกมี 12 คน ต่อมาในระยะเวลาประมาณปี 2536 รวมตัวกันเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ค่อนข้างจะแข็งมาก เพื่อมิให้ถูกการเอารัดเอาเปรียบ ทางราชการจึงเข้ามามีส่วนร่วมให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้จัดตั้งเป็นรูปสหกรณ์ขึ้นมาจุดเริ่มต้นจึงเกิดขึ้น จึงขอตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ในระยะแรกสหกรณ์ฯ ยังไม่มีสถานที่ทำงานเป็นของตนเองต้องอาศัย สำนักงานปศุสัตว์ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ทำงาน และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับห้องเย็นสำหรับเก็บไข่ไก่ ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัด งบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปี 2537 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก่อสร้างห้องเย็นขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 3,200,000บาท ต่อมาในปี 2538 ทางคณะกรรมการสหกรณ์ฯได้พิจารณาว่าโครงการรวบรวมไข่ไก่แห่งนี้ยังต้องขยายต่อเติมอาคารให้กว้างขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จึงเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อขอขยายต่อเติมอาคารด้านหน้าห้องเย็นให้เป็นที่สำหรับรวบรวมคัดแยกไข่ไก่ รวมทั้งใช้เป็นห้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งท่านก็ได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัด งบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปี 2538 อีกจำนวน 1,500,000 บาท แต่เนื่องจากสหกรณ์ฯ ยังไม่มีสถานที่ทำงานจึงต้องต่อเติมบริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานแต่งบประมาณนี้ไม่เพียงพอดังนั้นทางสหกรณ์ฯ จึงได้ร่วมกันขอบริจาค จากสมาชิกในการสมทบอีกเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อการก่อสร้างรวมแล้วอาคารหลังนี้ได้ใช้เงินไป 5,700,000 บาท อาคารหลังนี้ได้ตั้งอยู่ที่ 136/2 หมู่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้เปิดศูนย์รวมไข่ไก่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 พร้อมอาคารสำนักงานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด

ทุนดำเนินงานเมื่อปี 2552 จำนวน 13,814,360.07 บาท สมาชิก 89 คน

ธุรกิจสหกรณ์

1ธุรกิจสินเชื่อ
2.ธุรกิจรวบรวมไข่ไก่
3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ได้แก่ อาหารสัตว์ (ข้าวโพด) ยาสัตว์ ถาดกระดาษ

คณะกรรมการดำเนินการ
1.นายอาทร ช่วยณรงค์ ประธานกรรมการ
2.นายวินิจ สุขสงวน รองประธาน
3.นายสมหมาย จารุสมบัติ รองประธาน
4.นายกรีฑา ชูทับทิม องประธาน
5.นายโสภณ ทับถาวร เลขานุการ
6.นายสุชาติ รักษาคำ กรรมการ
7.นายปรีชา สุรชัยธนวัฒน์ กรรมการ
8.นายทรงชัย จารุสมบัติ กรรมการ
9.นายธนิน เผ่าบรรจง กรรมการ
10.นายดำรงค์ เฉลิมโชคชัย กรรมการ
11.นายอนุชิต บุญช่วย กรรมการ
12.นายไรวินทร์ บริบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ
13.นายขวัญชัย เกรียงอุปถัมภ์ กรรมการ
14.นายจารุ จันทร์ภักดี กรรมการ
15.นายชานุวัฒณ์ สิวะโมกข์ กรรมการ

ผู้จัดการ นางอำไพ งามวงษ์วาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ นายสุธี เตชะธนะวัฒน์
นายสุรชาติ เธียรพิเชษฐ์

รหัสสหกรณ์: ไก่ไข่
นวัตกรรม: ซื้อ-ขาย ข้าวโพด กากถั่ว
หมวดหมู่้สินค้า: เบ็ดเตล็ด
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
ที่อยู่: ที่อยู่ 136/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์. 038-595627 โทรสาร.038-525085
หมายเลขโทรศัพท์: 038-525085
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 081-9404015