ภาษา :

6034560603456060345606034560603456060345606034560
วันนี้ 1059
เมื่อวานนี้ 3416
เดือนนี้ 79453
เดือนที่แล้ว 110151
รวมทุกวัน 6034560
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 30
สมาชิก 0
IP : 54.147.225.204
26 พฤษภาคม 2558

ย้อนกลับ

วิสาหกิจชุมชนพัฒนาภินันท์

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภินันท์
เลขทะเบียน 2-73-04-08/1-0005 วันที่จดทะเบียน 6 มกราคม 2549
สถานที่ตั้ง เลขที่ 118 หมู่ 4 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 089-824-3145
ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกมัดฟาง (ตามรูปประกอบ)
จำนวนสมาชิก 23 คน ทุนเรือนหุ้นจำนวน 2,300 บาท

วิสัยทัศน์
ช่วยให้คนในชุมชนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในภูมิปัญญาของตัวเอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหาวิธีการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
1. ให้สมาชิกและคนในชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดลำลูกบัว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ที่ประกอบการกลุ่มอยู่ที่บ้านเลขที่ 118 หมู่ 4 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มกันของแม่บ้านมีสมาชิก 18 คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 23 คน สมาชิกได้มีการระดมทุน โดยการสมัครเป็นสมาชิกคนละ 100 บาท ไว้เป็นค่าใช้จ่ายภายในกลุ่ม และมีการฝึกอาชีพให้สมาชิกโดยนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้

ภูมิปัญญาชาวบ้านแถบลำลูกบัว มีการจักสานของใช้ไว้ใช้ในครัวเรือนโดยทำจากไม้ไผ่ แต่พอมาถึงรุ่นหลังลูกหลานต้องทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาทำหรือเรียนรู้เรื่องการจักสาน จึงทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อย ๆ หายไปหมด จะมีอยู่บ้างบางครัวเรือนที่ยังมีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อยู่บ้านยังทำกันอยู่บางครัวเรือน เมื่อมาถึงช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงคิดรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มโดยแม่บ้านที่มีอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพอื่น ๆ เพื่อหาแนวทางเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว โดยใช้เวลาว่างจากอาชีพหลัก และมีการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม ความรู้ โดยจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ ฝึกอาชีพ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ โดยมีการใช้เชือกมัดฟางมาใช้แทนไม้ไผ่ ซึ่งปัจจุบันเชือกมัดฟางหาง่าย มีความโดดเด่น คือ เหนียว ไม่ขึ้นรา ทำความสะอาดได้ง่าย มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของที่ระลึก เช่น ตะกร้าใส่ของ ตะกร้าใส่ขวดไวน์ กระเป๋า พวงกุญแจ กล่องเอนกประสงค์ กล่องทิชชู่ โคมไฟ รูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ จะมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนใช้ความรู้ ความสามารถของตัวเองคิดออกแบบตามอิสระ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดลำลูกบัว ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภินันท์ และขึ้นทะเบียน OTOP ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มผช.) และเข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2549 ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว และปี 2551 ได้รับรางวัลระดับ 3 ดาว
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพของสมาชิก

เนื่องจากประธานกรรมการ เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนที่ให้ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว จึงได้แนะนำให้กรรมการและสมาชิกในกลุ่มจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงิน และทราบต้นทุนการผลิตในอาชีพที่ตนทำได้

ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนของตนเองมีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน นอกจากนี้ยังได้ขยายผลไปยังกลุ่มคนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่มีความสนใจอยากทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ได้ฝึกทำบัญชีซึ่งตอนนี้ฝึกทำบัญชีได้ประมาณ 3 เดือน

ขั้นตอนการผลิต
1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะทำ เช่น ตะกร้า กระเป๋า ของใช้เอนกประสงค์
เช่น พวงกุญแจ กล่องใส่ของ
2. แบ่งงานตามความสามารถของสมาชิกที่จะทำการผลิตได้
3. จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกที่จะทำสำเร็จแล้วมารวบรวมไว้ที่กลุ่ม
4. กรรมการจะกำหนดราคาขายปลีก ขายส่งของสินค้า
5. นำผลิตภัณฑ์จำหน่าย เช่น ฝากขายตามหน่วยราชการ ฝากขายที่ศูนย์ OTOP ของอำเภอ ออกร้านขายของตามงานที่หน่วยงานติดต่อมา ขายส่งให้ผู้จำหน่ายทั่วไป

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

1. ความประณีตของผลิตภัณฑ์มีความละเอียด ลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. วัสดุที่ใช้มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขึ้นรา และทำความสะอาดได้ง่าย
มีความแข็งแรงคงทน
3. ผ่านการรับองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.)
4. มีการพัฒนาตลอดเวลาตามสมัย


ราคาจำหน่าย

ตะกร้าใส่ของ ราคา 350-450 บาทต่อใบ
กระเป๋าใบใหญ่ ราคา 200-390 บาทต่อใบ
กระเป๋าสะพายเล็ก ราคา120-180 บาทต่อใบ
โคมไฟ ราคา 250-350 บาทต่อชิ้น
กล่อง, กระปุกใส่ของ ราคา 35-150 บาทต่อชิ้น
ตะกร้าใส่ขวดไวน์ ราคา 20 บาทต่อใบ
พวงกุญแจ ราคา 10-15 บาทต่อชิ้น
รหัสสหกรณ์:
นวัตกรรม: ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกมัดฟาง ตะกร้า กระเป๋า โคมไฟ พวงกุญแจ
หมวดหมู่้สินค้า: เบ็ดเตล็ด
ภูมิภาค: กรุงเทพและปริมณฑล
จังหวัด: นครปฐม
ที่อยู่: เลขที่ 118 หมู่ 4 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 089-824-3145
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 089-824-3145