ภาษา :

6186425618642561864256186425618642561864256186425
วันนี้ 1829
เมื่อวานนี้ 3605
เดือนนี้ 10932
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6186425
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 25
สมาชิก 0
IP : 54.81.41.14
04 กรกฎาคม 2558

ย้อนกลับ

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก แต่เดิมเป็นสหกรณ์หาทุน ประกอบด้วย
1. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามหนึ่ง จำกัด มีสหกรณ์หาทุน จำนวน 20 สหกรณ์
2. สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามสอง จำกัด มีสหกรณ์หาทุน จำนวน 16 สหกรณ์

ปีพุทธศักราช 2517 ได้มีการจดทะเบียนควบสหกรณ์เข้าด้วยกันประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามหนึ่ง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพรหมพิรามสอง จำกัด และสหกรณ์การประมงพิษณุ จำกัดสินใช้ (สหกรณ์การประมงแห่งแรกในประเทศไทย) โดยจดทะเบียนควบเป็นสหกรณ์เดียวกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ใช้ชื่อว่า “ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ”

ปัจจุบัน

สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด มีสมาชิก 3,208 คน พื้นที่การดำเนินงานในอำเภอพรหมพิราม 12 ตำบล จำนวนกลุ่มย่อย 67 กลุ่ม คณะกรรมการดำเนินการ 15 ท่าน โดยมีนายอำนวย อินทุภูติ ตำแหน่งประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการ 30 คน โดยมี นายบุญโรม นาวาสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการ และมีทรัพย์สินเป็นของสหกรณ์เองประกอบด้วย
· อาคารสำนักงานตึก 2 ชั้น 1 หลัง
· โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 1 แห่ง ฉางข้าว 2 หลัง
· โรงสีข้าวขนาดเล็ก 1 โรง ตลาดกลางรับซื้อผลผลิตสมาชิก 1 ตลาด
· บ้านพัก 1 หลัง รถยนต์ปิคอัพ 2 คัน รถยนต์หกล้อ 1 คัน
· คอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง
· ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 47 ไร่
· มีทุนดำเนินงาน 170,438,581.90 บาท ( ข้อมูล 1 มิถุนายน 2552 )

วิสัยทัศน์ (Vission)

“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบธุรกิจครบวงจร สร้างความกินดีอยู่ดีแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)


พันธกิจที่ 1
การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

พันธกิจที่ 2
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 3
การพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงทางธุรกิจให้ครบวงจร

พันธกิจที่ 4
ส่งเสริมและสนับสนุนมวลสมาชิกให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน
0819720643 (ผู้จัดการ)
0817859005 (รองผู้จัดการ)
รหัสสหกรณ์: 1349
นวัตกรรม: จัดหาสินค้า: ปุ๋ย / รวบรวมสินค้า: ข้าวเปลือกเจ้า
หมวดหมู่้สินค้า: ข้าว
ภูมิภาค: ภาคกลาง
จังหวัด: พิษณุโลก
ที่อยู่: 89 หมู่ 1 ถ.พิษณุโลก-หนองตม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม 65150
หมายเลขโทรศัพท์: 055-369035
หมายเลขโทรสาร: 055-369491
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 081-9720643, 081-7859005