ภาษา :

6053422605342260534226053422605342260534226053422
วันนี้ 880
เมื่อวานนี้ 3931
เดือนนี้ 98315
เดือนที่แล้ว 110151
รวมทุกวัน 6053422
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 27
สมาชิก 0
IP : 54.167.173.186
31 พฤษภาคม 2558

ย้อนกลับ

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 ทุนจดทะเบียน 60,000.- บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ โครงการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ วงเงิน 270 ล้านบาท ตามแผนโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร (ASPL) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 และคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 โดยได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรจำนวน 270 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาดกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมง สิ้นสุดโครงการก่อสร้างวันที่ 11 มีนาคม 2547 และได้เปิดดำเนินการรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันจากสหกรณ์สมาชิกเมื่อเดือนมีนาคม 2547 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น 24 สหกรณ์ โดยแบ่งเป็น

1. สมาชิกสามัญ 11 สหกรณ์

1.1 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด
1.2 สหกรณ์นิคมปลายพระยา จำกัด
1.3 สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด
1.4 สหกรณ์การเกษตรปลายพระยา จำกัด
1.5 สหกรณ์การเกษตรอ่าวลึก จำกัด
1.6 สหกรณ์การเกษตรคลองท่อม จำกัด
1.7 สหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันรายย่อยกระบี่ จำกัด
1.8 สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด
1.9 สหกรณ์นิคมคลองท่อม จำกัด
1.10 สหกรณ์กองทุนสวนยางน้ำจานสามัคคี จำกัด
1.11 สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันวัฒนา จำกัด

2. สมาชิกสมทบ 13 สหกรณ์

2.1 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองยาง จำกัด
2.2 สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
2.3 สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด
2.4 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด
2.5 สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด
2.6 สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด
2.7 สหกรณ์ปาล์มน้ำมันตรัง จำกัด
2.8 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ตรัง จำกัด
2.9 สหกรณ์ปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา จำกัด
2.10 วิสาหกิจชุมชนลานเลชุมชนบ้านห้วยโต้
2.11 สหกรณ์การเกษตรคลองยา จำกัด
2.12 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสองแพรก จำกัด
2.13 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกระบี่ จำกัด


รหัสสหกรณ์: 7115
นวัตกรรม: ปาล์มน้ำมัน
หมวดหมู่้สินค้า: ปาล์มและอ้อย
ภูมิภาค: ภาคใต้
จังหวัด: กระบี่
ที่อยู่: 62 หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวดักระบี่ 81110
หมายเลขโทรศัพท์: 07-5618-1765-7
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 08-1968-2303